xsmt thứ 2 hàng tuần

 tham dự | thời gian:2023-02-09 16:39:32

Quy tắc bói bài Tarot:

ườiấycótừngoánghéthaythùhậnbạnkhô

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

ườiấycótừngoánghéthaythùhậnbạnkhô

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

ườiấycótừngoánghéthaythùhậnbạnkhô

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

ườiấycótừngoánghéthaythùhậnbạnkhô đứng đầu: 23bước lên: 386